Splošni pogoji

Ti splošni pogoji poslovanja (splošni pogoji) določajo pogoje poslovanja, pravice in obveznosti med podjetjem Ehrana d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 9663657000, davčna številka: SI11808616, (v nadaljevanju Ehrana.si, mi, nami) in vami (v nadaljevanju: uporabnik, naročnik, vi). Za uporabo naših storitev morate biti stari vsaj 18 let. Pred uporabo portala Ehrana.si in storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev uporabe, preberite spodaj navedene splošne pogoje, ki veljajo za vsakogar, ki dostopa do našega spletnega portala in/ali spletne ter mobilne aplikacija Ehrana.si. (skupaj: storitve). Z uporabo naših storitev potrjujete, da se strinjate s temi splošnimi pogoji ter hkrati izjavljate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, ne uporabljajte naših storitev.

1. STORITVE

Ehrana.si nudi komunikacijsko platformo med vami in različnimi ponudniki, ki ponujajo dostavo hrane na dom (v nadaljnjem besedilu: ponudniki), dostopno preko spletne strani (https://www.ehrana.si) in/ali mobilne aplikacije. Preko naše spletne strani in/ali mobilne aplikacije lahko izdelke različnih ponudnikov vključenih v spletni sistem naročite in plačate v skladu z določbami teh splošnih pogojev ter jih dobite dostavljene na dom v časovnem okviru navedenem ob naročilu. Ehrana.si tako skrbi za posredovanje spletnega naročila od uporabnika spletnega portala ehrana.si do ponudnika dostave hrane na dom.

Ehrana.si sama po sebi ni dostavna služba, ampak ima in vodi spletno naročilno platformo, ki nastopa kot posrednik med končnimi kupci (uporabniki) in ponudniki dostave hrane na dom. Ehrana.si ne ponuja lastnih izdelkov preko naročilne platforme in nikoli ne postane pogodbenik glede na oddana naročila med ponudniki dostave hrane na dom in strankami - uporabniki.

2. REGISTRACIJA

Za uporabo naših storitev in posledično za naročilo hrane na dom se mora uporabnik predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik, pridobi pravico do nakupa - oddaje naročila in avtomatsko sprejme te pogoje ter soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način, ki je opisan v členu Politika zasebnosti.

Vsak uporabnik prejme ob registraciji na mobilni telefon, ki ga navede, kodo za aktivacijo registracije. Uporabnik lahko prične z nakupovanjem po potrditvi kode. Ob registraciji prejme uporabnik Ehrana.si uporabniški račun, ki je sestavljen iz uporabniškega imena in gesla in uporabniku omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani.

Uporabnik je izključno odgovoren za zaupno vodenje računa in varovanjem svojega gesla pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb in Ehrana.si ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne zlorabe uporabniškega računa. Uporabnik se zaveda in sprejema posledice, ki lahko nastanejo, če izbere geslo, ki ga lahko drug uporabnik enostavno ugane ali se ne odjavi iz sistema na računalniku, do katerega imajo dostop tudi drugi. Uporabnik ne sme svojega gesla deliti z nikomer. Uporabnik je odgovoren za vse uporabe iz njegovega računa.

Z registracijo uporabnik potrjuje, da je posredoval resnične, točne in popolne osebne podatke. Izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Morebitne kršitve ali zlorabe identitete se prijavi pristojnim organom.

3. ODDAJA IN PREKLIC NAROČILA

Oddano naročilo je potrditev naročila dostave izbranih izdelkov. V kolikor uporabnik ob naročilu izbere možnost plačila s plačilno kartico in plačilo ob naročilu izvede, preklic naročila po tem ni mogoč. Povračilo kupnine je možno samo v primeru, če predmet naročila uporabniku ni bil dostavljen, zaradi napake na strani ponudnika.

Uporabnik lahko izbere možnost, da naročeno naročilo plača neposredno dostavljavcu. V tem primeru je uporabnik dolžan plačati naročeno hrano plačati v celoti tistemu dostavljavcu, pri katerem je preko naše spletne strani naročilo oddal. Sprememba naročila ali preklic dobave po uspešni oddaji naročila preko našega portala ni mogoč. Preklic naročila se lahko izvede le tako, da po telefonu pokličete ponudnika pri katerem ste naročilo oddali, pri čemer vam bo ponudnik povedal, ali je preklic naročila še mogoč.

Ehrana.si ne prevzema nobene odgovornosti glede možnosti preklica naročila in izrecno poudarja, da je to v izključni diskreciji ponudnika hrane - razen v primeru naročil, plačanih s spletnim plačilom (glede takšnih naročil veljajo vse določbe v točki 5. NAČIN PLAČILA). Ponudnik je dolžan v roku, ki ga naročniku potrdi, hrano tudi dostaviti, pri čemer Ehrana.si za to ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti. V izrednih primerih, ko zaradi kakšnih okoliščin naročila ni mogoče dostaviti v določenem času, je ponudnik dolžan o tem naročnika tudi obvestiti.

Izrecno priznavate in razumete, da je Ehrana.si zgolj posrednik med uporabnikom in ponudnikom, ter da je izpolnitev naročila in jamčevanje za izpolnitev izključna obveznost ponudnika oz. da Ehrana.si za izpolnitev naročila ne jamči.

4. CENE

Vse cene na našem spletnem portalu so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni drugače navedeno. Na spletni strani so navedene dokončne cene, le v nekaterih primerih cene ne vključujejo stroške dostave in/ali embalaže. V tem primeru bo s strani ponudnika manjkajoči znesek dodan skupni ceni, pri čemer vas bo naš sistem na to opozoril, tako da boste preko naše spletne strani pred potrditvijo naročila vedno videli končno ceno naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Naš spletni portal vsebuje veliko število menijev in izdelkov, zato je vedno mogoče, da imajo nekateri navedeno napačno ceno ali naziv oz., da se je cena pri ponudniku storitev spremenila. Trudimo se, da je napak čim manj, toda ne zagotavljamo pravilnosti in nismo obvezani do nikakršnega nadomestila v zvezi z nepravilno ceno oziroma drugimi nepravilnostmi.

5. NAČIN PLAČILA

Sprejeta plačilna sredstva za plačilo naročil oddanih preko naše spletne strani in/ali mobilne aplikacije so: (i) plačilo po povzetju; (ii) kartično spletno plačilo z Viso in Mastercardom (iii) morebitna ostala plačilna sredstva, navedena na spletnem portalu. Način plačila izberete sami v postopku oddaje naročila.

- Plačilo po povzetju:

Nekateri ponudniki omogočajo plačilo po povzetju. Na spletni strani je navedeno ali posamezni ponudnik omogoča način plačila po povzetju ali ne. V kolikor to možnost ponudnik nudi in ste to možnost izbrali, znesek naročila plačate dostavljavcu, ko vam le-ta dostavi naročeno blago na vaš naslov.

- Kartična spletna plačila z Visa, Mastercard in Maestro:

Kartična plačila procesiramo preko storitve Adyen. V kolikor za naročilo plačate s kreditno kartico, vam dostavljavec naročilo dostavi brez dodatnih finančnih obveznosti.

Potrdilo o naročilu je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta in vam je dostopna v vašem uporabniškem računu. Račun za opravljeno storitev prejmete ob dostavi naročila. V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami, jamčite da ste vi oz. plačnik (podatki v računu uporabnika) ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice.

Ehrana d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, prevzema polno odgovornost za vsa plačila opravljena preko platforme. Ta odgovornost vključuje: vračila, povračila, stornacije in razreševanje sporov povezanih s transakcijami.

Če naletite na težave pri naročanju, se lahko obrnete na našo službo za podporo strankam na 070 787 638 ali info@ehrana.si.

Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ehrana.si. Spletno plačilo preko bančnih kartic se izvede direktno na račun podjetja Ehrana d.o.o. V primeru reklamacije ali povračila denarja se obrnite na našo podporno službo preko email naslova info@ehrana.si ali telefonske številke, najkasneje v roku 48 po oddaji naročila. V kolikor bo ugotovljena napaka z naše strani ali strani ponudnika, vam bomo povrnili stroške naročila. V primeru, da ponudnik ob prejemu naročila zavrne ali prekliče vaše naročilo, bo transakcija prekinjena, sredstva pa vrnjena na vaš račun. Povračilo sredstev je izjemoma mogoče tudi v primeru napak pri realizacija naročila, kar nam sporočite na naslov info@ehrana.si.

6. DOVOLJENA UPORABA STORITEV

Naše storitve lahko uporabljaje v skladu s temi pogoji uporabe in skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo. Izjavljate in jamčite, da boste naše storitve uporabljali v skladu z zakonodajo in z uporabo storitev ne boste kršili nobenih pogodbenih obveznosti, intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih strank, kakor tudi, da ste osebno odgovorni za vsa dejanja glede uporabe storitev.

Poleg zgoraj navedenega, izjavljate in jamčite, da ne boste:

 • uporabljali naših storitev na kakršen koli način, ki bi negativno vplival na druge uporabnike oz. ki bi lahko škodil, onemogočil ali prekomerno obremenil funkcije naših storitev;
 • storitev ne boste uporabljali za kakršen koli nezakonit ali prepoved namen;
 • uporabljali robotov, pajkov, scraperja ali drugega avtomatskega programa za dostop do naših storitev;
 • z vdiranjem, iskanjem gesel ali s katerimi koli drugimi sredstvi, poskušali pridobiti nepooblaščene dostopa do katere koli storitve, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki imajo vzpostavljeno povezavo z našo storitvijo;
 • nezakonito dostopali do naših storitev oz. poskušali pridobiti vsebino, gradivo, informacije preko naših storitev;
 • storitev uporabljali na način, s katerim bi kršili pravice tretjih oseb, vključno z zavestnim škodovanjem osebi ali pravni osebi;
 • posredovali netočne, napačne ali zavajajoče informacije;
 • vzpodbujali tretjih oseb na izvedbo katerakoli izmed zgoraj navedenih aktivnosti.

Za zagotovitev varnosti transakcije in poslovanje, si pridržujemo pravico zahtevati od vas dokazila, ki izkazujejo vašo identiteto. Ehrana.si si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli podatke, katerih razkritje je potrebno, da bi izpolnil kakršno koli upoštevano zakonodajo, predpis, zakonski postopek ali vladno zahtevo ali da v celoti ali delno uredi katere koli podatke ali gradivo, zavrne njihovo objavo ali jih odstrani, kjer je to razumno utemeljeno.

7. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Naše storitve oz. naša spletna stran lahko vsebuje povezave in kazalce na druge Spletne strani World Wide Web in njihove vire (Povezane strani). S tem ko boste dostopali do Povezanih strani boste zapustili našo spletno stran in/ali storitev. Povezane strani niso pod našim upravljanjem, zato Ehrana.si v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino teh spletnih strani in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih Povezane strani vsebujejo. Za Povezane strani veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Ehrana.si ima na spletni strani oz. v okviru svojih storitev povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani Ehrane.si.

Ehrana.si ne predstavlja ali potrjuje, ter izrecno zavrača odgovornost za vsakršen nasvet, mnenje, izjavo ali druge informacije, prikazane in razširjene preko katere koli Povezane strani. S tem soglašate, da je vsakršno zanašanje na mnenje, nasvet, informacije prikazane na - ali drugače dostopne na - Povezani strani predmet vaše lastne odgovornosti.

8. POVRATNE INFORMACIJE

Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala) lahko uporabimo za izboljšave/spremembe naših storitev oz. spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete Povratne informacije, bomo mi postali izključni lastniki Povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do Povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše Povratne informacije so ne zaupne, pri čemer jamčite, da Povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Ehrana.si ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe Povratnih informacij. Vaše Povratne informacije imamo pravico razkriti tretjim, prav tako pa si pridržujemo pravico, da vaše Povratne informacije kadarkoli odstranimo iz naše spletne strani.

9. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Ehrana.si si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, dopolni in spremeni Pogoje uporabe. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in obiskujete našo spletno stran periodično. Datum zadnjih pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V primeru da postanejo pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, naših storitev in naše spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo naših storitev in/ali spletne strani soglašate s pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

10. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Naše storitve in spletna stran, njihova vsebina in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, je last Ehrane.si ali tretjih strank Ehrane.si in Ehrana.si si pridružuje vse pravice, upravičenja in interese do svojih storitev in spletne strani. Vse pravice storitev Ehrane.si in spletne strani so in ostanejo last Ehrane.si in/ali last tretje stranke. Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinaciji znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev. Ime Ehrana.si in vsa druga imena, kakor tudi lastniške oznake storitev in/ali izdelkov Ehrane.si, imenovanih na naši spletni strani ali v sklopu naših storitev so izključno naša znamka ali tretje stranke.

Razen če oz. v obsegu kot je to eksplicitno določeno v predmetnih pogojih uporabe, z uporabo naših storitev, niste upravičeni do nobene licence oz. ne pridobite nobenih pravic. Strinjate se z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Ehrane.si. so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s shranjevanjem in prenašanjem zvočnega zapisa v elektronski obliki, javnega predvajanja s fonogrami, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije in sekundarnega radiodifuznega oddajanja ter dajanja na voljo javnosti zvočnega zapisa dela, predelave ali avdiovizualne priredbe dela v obliki zvočnega zapisa ter distribuiranja in dajanja v najem primerkov dela v obliki zvočnega zapisa.

11. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Naše storitve so na voljo take kot so in kot so razpoložljive, brez kakršnih koli jamstev. Ne ehrana.si ne njegovi dobavitelji ali pogodbeniki ne dajejo nobenih posebnih obljub glede svojih storitev oz. kakršnihkoli jamstev, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih ali dodatnih pogojih. Ehrana.si ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede svojih storitev in nemotenega delovanja svojih storitev, glede posameznih funkcij, ki so na voljo v storitvah, ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Ehrana.si ne zagotavlja, da bodo storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku. Ehrana.si ne daje jamstev glede odsotnosti kršitve pravic tretjih in jamstev in glede ustreznosti za določen namen. Vi jamčite ehrani.si, da so vaše aktivnosti povezane z uporabo naših storitev zakonite v tisti jurisdikciji, kjer storitve uporabljate.

Ne dajemo nobenih zagotovil, da bo naš spletni portal ves čas dostopen, da bo deloval neprekinjeno in da bo brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bo spletni portal ali server, ki omogoča dostopnost do spletnega portala, brez virusov in hroščev.

Vsebina, informacije in druga gradiva na spletnem portalu lahko vsebujejo netočnosti in pravopisne napake. Ehrana.si ne jamči za pravilnost in popolnost teh informacij, niti ne jamči za zanesljivost objavljenih informacij. Potrjujete razumevanje, da s tem ko se zanašate na pravilnost in natančnost informacij prevzemate vso tveganje, za primer če se take informacije izkažejo kot napačne in netočne in če vam zaradi tega nastane kakršna koli škoda.

Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletnem portalu, v programski kodi, vsebini Ehrane.si, storitvah, pri cenah in pri vseh drugih informacijah, objavljenih na spletnem portalu.

12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V nobenem primeru ehrana.si (vključno z direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in pogodbeniki ehrane.si) ni odgovorna za kakršno koli škodo (vključno z a ne omejeno na direktno škodo, poslednično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov), ki je neposredno ali posredno povezana z: (a) uporabo oz. nezmožnostjo uporabe storitev (b) neavtorizirane dostope do vašega računa (c) napake v izvedbi storitev (d) napake, prekinitve, izbris podatkov ali elektornskih sporočil, virusov, zamud pri izpolitvi storitev (e) napak ali izgub v postopku storitev (h) kakršnokoli škodo, ki izhaja iz tehnologije, vključno z in ne omejeno na, škodo za varnostne vdore, viruse, napake, izbrise, prekinitve, prevare, zamude pri izvedbi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. kakršnekoli druge tehnične napake (g) ki vam je nastala zaradi ponudnika oz. izdelkov naročenih pri ponudniku.

V nobenem primeru skupna odgovornost ehrane.si za škodo, izgubo in druge posledice (bodisi gre za pogodbeno škodo, odškodninsko tožbo (vključno a ne omejeno na malomarnost) ali kakršne koli druge zahtevke) na podlagi teh pogojev ne bo presegla sto (100) evrov.

13. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno prekinit dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, posebej pa če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili Ehrano.si.

14.PRAVICA PRIJAVE PRISTOJNIM ORGANOM OZ. OSEBAM

Uporabnik se nepreklicno strinja, da lahko Ehrana.si v primeru, če sodišče, oblasti ali tretja oseba domnevajo, da nek uporabnik na spletni strani Ehrana.si krši pravila, ki omenjeni strani škodijo, podatke in informacije, ki so znani o uporabniku posreduje sodišču, javnim organom, zlasti organom za telekomunikacije ter drugim. Ehrana.si je upravičena, da takšno dejanje prijavi pristojnim organom.

15. POLITIKA ZASEBNOSTI

Ehrana.si spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje k varovanju osebnih podatkov vseh obiskovalcev spletnega portala ehrana.si. Pridobljene podatke bomo, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene. Ehrana.si se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani. Da bi preprečili kakršno koli zlorabo pridobljenih podatkov, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Internet je navkljub varnostnim ukrepom nepredvidljiv medij, zato ehrana.si ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov. V spletno informacijskem sistemu ehrana.si obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje. Za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev. Ehrana.si ne odgovarja za točnost podatkov vnesenih s strani uporabnikov.

Pridobljene podatke bo ponudnik uporabljal ali razkril le z vašim privoljenjem oziroma v primeru, da je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

V kolikor izberete opcijo plačila naročila s plačilnimi karticami, za izvedbo plačila upotabljamo zunanjega partnerja Adyen. Podatkov o plačilnih karticah ne hranimo. Z izbiro te opcije izjavljate, da se strinjate z njihovimi pogoji uporabe. V kolikor se z njihovimi pogoji uporabe ne strinjate, izberite drugo opcijo plačila.

Z registracijo na spletnem mestu soglašate z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja vaših osebnih podatkov na način, ki je opisan v politiki zasebnosti. Ob izbiri gesla, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov spletne strani ste odgovorni za zaupno vodenje tega gesla. Svetujemo Vam, da svojega gesla ne delite z nikomer.

Podatki, ki jih obdelujemo

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • identifikacijski in kontaktni podatki: e-poštni naslov, ime, priimek in zgoščena vrednost gesla;
 • podatki, potrebni za izvedbo naročila: naslov, telefonska številka, opombe za dostavljavce, podatki za izdajo računa, vsebina naročenih artiklov;
 • uporabniške nastavitve: izbrani jezik spletnega portala, izbrani filtri na seznamih restavracij in njihovih menijih
 • podatki o spletnih navadah: način uporabe in navigacije spletnega portala in mobilne aplikacije, podatki pridobljeni iz piškotkov, tehnični podatki o brskalniku in napravi s katero dostopate portal ehrana.si, kot je IP naslov in z njim povzana lokacija, operacijski sistem, različica brskalnika, ločljivost zaslona itd.
 • podatki o branju reklaminh sporočil: število odprtja prejetih reklamnih sporočil in čas potreben za njihovo odprtje.

Deljenje osebnih podatkov

V večini primerov obdelujemo vaše podatke za lastne namene kot njihov upravljavec. Pri tem vaše podatke povezane z realizacijo naročila posredujemo restavracijam in našim partnerjem za zagotavljanje plačil. Podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili. Z vašim soglasjem lahko podatke posredujemo tudi družbenim in oglaševalskim omrežjem za prikazovanje oglasov po meri na drugih spletnih straneh. Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi, kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer:

 • v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila in sicer:
  • restavracijam in drugim partnerjem, ki so vključeni v pripravo ali dostavo naročila
  • v primeru spletnega plačila s kreditno kartico podjetju, ki upravljaja s plačilnimi sistemi za zagotavljanje spletnih plačil Adyen
 • oglaševalskim in družbenim omrežjem, in sicer:
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (politika zasebnosti)
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska (politika zasebnosti)
 • na podlagi vašega soglasja za pošiljanje reklamnih sporočil:
  • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, Ponce de Leon Ave NE 675, GA 30308, Atlanta (politika zasebnosti)

Posredovanje podatkov izven držav EU

Vaše osebne podatke lahko v nekaterih primerih posredujemo tudi v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora in v katerih ni nujno zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih podatkov. Vsako tovrstno posredovanje bo izvedeno le v primeru, da se dotični prejemnik zaveže, da bo upošteval standardne pogodbene določbe izdane s strani Evropske komisije.

Vaše pravice

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice kot so: pravica do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. Če želite uveljaviti katero od vaših pravic nam pišite na info@ehrana.si.

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani ehrana.si, se piškotki (datoteke z informacijami) nalagajo na vaš trdi disk. Piškoti so majhni deli podatkov, ki jih vaš spletni brskalnik preko strežnika shrani na trdi disk vašega računalnika, z namenom sledljivosti. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani in sami po sebi ne vsebujejo nobenih osebnih identifikacijskih informacij. Vključujejo varno identifikacijsko kodo, ki jo uporabljamo, da Vaše osebne podatke povežemo z Vami, kadarkoli se ponovno vrnete na naše spletno mesto. Piškotki Vam omogočajo lažjo prijavo in uporabo spletnih strani med prihodnjimi obiski. Če je Vaš brskalnik nastavljen tako, da ne sprejema piškotkov, nekaterih funkcij ali storitev na naši spletni strani ne boste mogli uporabljati. Prosimo upoštevajte, da lahko naši oglaševalci uporabljajo piškotke nad katerimi nimamo nadzora in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti.

V primeru vprašanj, pripomb ali zahtev v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, smo za vas dosegljivi preko elektronske pošte info@ehrana.si

16. KONČNE DOLOČBE

Celoten dogovor. Ti splošni pogoji urejajo celotno pravno razmerje med vami in Ehrano.si, glede uporabe naše spletne strani in naših storitev. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji uporabe in morebitno drugo pogodbo, ki ste jo sklenili z Ehrano.si, bodo prevladali predmetni pogoji uporabe, razen če bo določeno drugače.

Brez odpoveda pravici. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh splošnih pogojev, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravicam.

Višja sila. Ehrana.si ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh splo, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora Ehrane.si, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba splošnih pogojev izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Prenos pogojev uporabe. Ehrana.si lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez vašega soglasja. Vi ne morete prenesti ali dodeliti tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogopjev, brez soglasja Ehrane.si.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran oz. ko začnete uporabljati naše storitve in prenehajo veljati ko prenehate uporabljati naše storitve oziroma spletno stran.

Pristojno pravo in reševanje sporov. Za urejanje in razlago splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Ehrana.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ehrana.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Ljubljani.

18. Kontakti, povratne informacije in pritožbe

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s splošnimi pogoji, nam prosim pišite na elektronski naslov: info@ehrana.si

Zadnja posodobitev: Junij 2024

©ehrana.si

Uporaba piškotkov
ehrana.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.